ಟಿಕೇಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ

ಆನ್‌ಲೈನ್ ​​ಬುಕಿಂಗ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೃಗಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸಫಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರ:

ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ರೂ. 50/- ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ/ಟ್ರಿಪ್, ಅವಧಿ – 30.00 ನಿಮಿಷಗಳು
ರೂ. 200/- ಪೂರ್ಣ ದೋಣಿಯ ಬಾಡಿಗೆ (2 ಸೀಟ್)/ಟ್ರಿಪ್, ಅವಧಿ – 30.00 ನಿಮಿಷಗಳು
ರೂ. 300/- ಪೂರ್ಣ ದೋಣಿಯ ಬಾಡಿಗೆ (4 ಸೀಟ್)/ಟ್ರಿಪ್, ಅವಧಿ – 30.00 ನಿಮಿಷಗಳು

ಮಂಗಳವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ದಿನಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮೃಗಾಲಯ, ಚಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನ, ದೋಣಿ ವಿಹಾರ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 5:00 ಗಂಟೆ) ಹಾಗೂ ಸಫಾರಿ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 4:30 ಗಂಟೆ) ಗಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.