ಮಂಗಳವಾರ ರಜೆ

ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಬೆಂಗಳೂರು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನ,
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಕರ್ನಾಟಕ.
ಅಂಚೆ – 560 083

ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.30 ವರೆಗೂ
ಆ ನಂತರ ವಿಚಾರಣೆ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿ ಕಳುಹಿಸಿ.
080 29776466
probbpzoo@gmail.com

ವಿಚಾರಣೆ