ಮೃಗಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸಫಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರ:

(ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ದರ w.e.f. 01-01-2020)
ಮೃಗಾಲಯ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
ವಯಸ್ಕರು ರೂ 100.00/- ರೂ 100.00/-
6 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು
ರೂ 50.00/- ರೂ 50.00/-
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ರೂ 60.00/- ರೂ 60.00/-
ಚಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
ವಯಸ್ಕರು ರೂ 50.00/- ರೂ 50.00/-
6 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು
ರೂ 30.00/- ರೂ 30.00/-
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ರೂ 30.00/- ರೂ 30.00/-
ಎಸಿ ರಹಿತ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಸಫಾರಿಗೆ (ಮೃಗಾಲಯ+ದೊಡ್ಡ ಸಫಾರಿ) ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
ವಯಸ್ಕರು ರೂ 300.00/- ರೂ 350.00/-
6 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು
ರೂ 150.00/- ರೂ 200.00/-
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ರೂ 200.00/- ರೂ 250.00/-
ವಿದೇಶೀಯರು
(ಸಾರ್ಕ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿರದ ದೇಶಗಳು)
ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
ವಯಸ್ಕರು ರೂ 500.00/- ರೂ 500.00/-
6 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು
ರೂ 400.00/- ರೂ 400.00/-
ಎಸಿ ಸಹಿತ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಸಫಾರಿಗೆ (ಮೃಗಾಲಯ + ದೊಡ್ಡ ಸಫಾರಿ + ಚಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನವನ + ಕ್ಯಾಮೆರಾ) ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
ವಯಸ್ಕರು ರೂ 600.00/- ರೂ 650.00/-
6 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು
ರೂ 400.00/- ರೂ 450.00/-
ಜೀಪ್ ಸಫಾರಿ(ಮೃಗಾಲಯ + ದೊಡ್ಡ ಸಫಾರಿ + ಚಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನವನ + ಕ್ಯಾಮೆರಾ) ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
6 ಆಸನವುಳ್ಳ ಎಸಿ ರಹಿತ ಜೀಪ್ ರೂ 3500.00/- ರೂ 3500.00/-
6 ಆಸನವುಳ್ಳ ಎಸಿ ಸಹಿತ ಜೀಪ್ ರೂ 4000.00/- ರೂ 4000.00/-
6 ಆಸನವುಳ್ಳ ಎಸಿ ಸಹಿತ ಝೈಲೋ ರೂ 4500.00/- ರೂ 4500.00/-
8 ಆಸನವುಳ್ಳ ಎಸಿ ರಹಿತ ಜೀಪ್ ರೂ 4500.00/- ರೂ 4500.00/-
7 ಆಸನವುಳ್ಳ ಇನೋವಾ ಎಸಿ ಸಹಿತ ಕಾರು ರೂ 5500.00/- ರೂ 5500.00/-
ಶಾಲಾ/ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ಮೃಗಾಲಯ & ದೊಡ್ಡ ಸಫಾರಿ (ಎಸಿ ರಹಿತ bus) ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೂ 100.00/- ರೂ 100.00/-
6 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ರೂ 130.00/- ರೂ 130.00/-
12 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೂ 250.00/- ರೂ 250.00/-
ಮೃಗಾಲಯ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ
6 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ರೂ 30.00/-
12 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ರೂ 50.00/-
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
ಸ್ಟಿಲ್ ರೂ 50.00
ವಿಡಿಯೋ ರೂ 250.00
ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ರೂ. 50/- ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ/ಟ್ರಿಪ್, ಅವಧಿ – 30.00 ನಿಮಿಷಗಳು
ರೂ. 200/- ಪೂರ್ಣ ದೋಣಿಯ ಬಾಡಿಗೆ (2 ಸೀಟ್)/ಟ್ರಿಪ್, ಅವಧಿ – 30.00 ನಿಮಿಷಗಳು
ರೂ. 300/- ಪೂರ್ಣ ದೋಣಿಯ ಬಾಡಿಗೆ (4 ಸೀಟ್)/ಟ್ರಿಪ್, ಅವಧಿ – 30.00 ನಿಮಿಷಗಳು

ಮಂಗಳವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ದಿನಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮೃಗಾಲಯ, ಚಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನ, ದೋಣಿ ವಿಹಾರ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 5:00 ಗಂಟೆ) ಹಾಗೂ ಸಫಾರಿ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 4:30 ಗಂಟೆ) ಗಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.