ಮಂಗಳವಾರ ರಜೆ

ಮೃಗಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸಫಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರ:

ಮೃಗಾಲಯ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
ವಯಸ್ಕರು 100.00/- 100.00/-
ಮಕ್ಕಳು 50.00/- 50.00/-
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 60.00/- 60.00/-
ಚಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
ವಯಸ್ಕರು 50.00/- 50.00/-
ಮಕ್ಕಳು 30.00/- 30.00/-
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 30.00/- 30.00/-
ಎಸಿ ರಹಿತ ಬಸ್ ಸಫಾರಿ (ಮೃಗಾಲಯ + ಸಫಾರಿ) ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
ವಯಸ್ಕರು 300.00/- 350.00/-
ಮಕ್ಕಳು 150.00/- 200.00/-
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 200.00/- 250.00/-
ವಿದೇಶಿಯರು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
ವಯಸ್ಕರು 500.00/- 500.00/-
ಮಕ್ಕಳು 400.00/- 400.00/-
ಎಸಿ ಸಹಿತ ಬಸ್ ಸಫಾರಿ (ಮೃಗಾಲಯ + ಸಫಾರಿ + ಚಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನವನ + ಕ್ಯಾಮೆರಾ) ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
ವಯಸ್ಕರು 600.00/- 650.00/-
ಮಕ್ಕಳು 400.00/- 450.00/-
ಜೀಪ್ ಸಫಾರಿ (ಮೃಗಾಲಯ + ಸಫಾರಿ + ಚಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನವನ + ಕ್ಯಾಮೆರಾ) ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
6 ಆಸನ ಎಸಿ ರಹಿತ ಜೀಪ್ 3500.00/- 3500.00/-
6 ಆಸನ ಎಸಿ ಸಹಿತ ಜೀಪ್ 4000.00/- 4000.00/-
6 ಆಸನ ಎಸಿ ಸಹಿತ ಕ್ಸೈಲೋ ಕಾರು 4500.00/- 4500.00/-
8 ಆಸನ ಎಸಿ ರಹಿತ ಜೀಪ್ 4500.00/- 4500.00/-
7 ಆಸನ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರು 5500.00/- 5500.00/-
ಶಾಲಾ ಗುಂಪುಗಳು
ಮೃಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಫಾರಿ (ಎಸಿ ರಹಿತ ಬಸ್) ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
5 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ 100.00/- 100.00/-
5 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು 130.00/- 130.00/-
12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು 250.00/- 250.00/-
ಕೇವಲ ಮೃಗಾಲಯ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
5 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ - -
5 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು 30.00/- 30.00/-
12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು 50.00/- 50.00/-
ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಸ್ಟಿಲ್ 50.00/- 50.00/-
ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 250.00/- 250.00/-
ವಿಕಲಚೇತನ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
ಮೃಗಾಲಯ & ಚಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ
ಸಫಾರಿ 200.00/- 250.00/-
ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ವಾಹನ ವಯಸ್ಕರು : 100/- ಮಕ್ಕಳು: 50.00/-
ದಂಡ (ಅನುವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ) ವಯಸ್ಕರು : 100/250/500/- ಮಕ್ಕಳು: 100/250/500/-

ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಜೆ