ಮಂಗಳವಾರ ರಜೆ

ಮೃಗಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸಫಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರ: 01.01.2022

ಮೃಗಾಲಯ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
ವಯಸ್ಕರು 100/- 100/-
ಮಕ್ಕಳು 50/- 50/-
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 60/- 60/-
ಚಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
ವಯಸ್ಕರು 50/- 50/-
ಮಕ್ಕಳು 30/- 30/-
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 30/- 30/-
ಎಸಿ ರಹಿತ ಬಸ್ ಸಫಾರಿ (ಮೃಗಾಲಯ + ಸಫಾರಿ) ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
ವಯಸ್ಕರು 330/- 380/-
ಮಕ್ಕಳು 180/- 230/-
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 230/- 280/-
ವಿದೇಶಿಯರು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
ವಯಸ್ಕರು 530/- 530/-
ಮಕ್ಕಳು 430/- 430/-
ಎಸಿ ಸಹಿತ ಬಸ್ ಸಫಾರಿ (ಮೃಗಾಲಯ + ಸಫಾರಿ + ಚಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನವನ + ಕ್ಯಾಮೆರಾ) ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
ವಯಸ್ಕರು 650/- 700/-
ಮಕ್ಕಳು 450/- 500/-
ಜೀಪ್ ಸಫಾರಿ (ಮೃಗಾಲಯ + ಸಫಾರಿ + ಚಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನವನ + ಕ್ಯಾಮೆರಾ) ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
6 ಆಸನ ಎಸಿ ರಹಿತ ಜೀಪ್ 3500/- 3800/-
6 ಆಸನ ಎಸಿ ಸಹಿತ ಜೀಪ್ 4000/- 4300/-
6 ಆಸನ ಎಸಿ ಸಹಿತ ಕ್ಸೈಲೋ ಕಾರು 4500/- 5000/-
8 ಆಸನ ಎಸಿ ರಹಿತ ಜೀಪ್ 4500/- 5000/-
7 ಆಸನ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರು 5500/- 6000/-
ಶಾಲಾ ಗುಂಪುಗಳು (ಸಫಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರ: 01.10.2022)
ಮೃಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಫಾರಿ (ಎಸಿ ರಹಿತ ಬಸ್) ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
5 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ 120/- 120/-
5 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು 150/- 150/-
12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು 280/- 280/-
ಕೇವಲ ಮೃಗಾಲಯ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
5 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ - -
5 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು 30/- 30/-
12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು 50/- 50/-
ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಸ್ಟಿಲ್ 50/- 50/-
ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 250/- 250/-
ವಿಕಲಚೇತನ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
ಮೃಗಾಲಯ & ಚಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ
ಸಫಾರಿ 200/- 250/-
ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ವಾಹನ ವಯಸ್ಕರು : 100/- ಮಕ್ಕಳು: 50/-
ದೋಣಿ ವಿಹಾರ 50/- ಸಾಲು ದೋಣಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಲೆ/ಪ್ರಯಾಣ, 200/- ಪೂರ್ಣ ದೋಣಿಗೆ (2 ಆಸನಗಳ ಪೆಡಲ್ ಬೋಟ್, 400/- ಪೂರ್ಣ ದೋಣಿಗೆ (4 ಆಸನಗಳ ಪೆಡಲ್ ಬೋಟ್), 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿ 50/- ಸಾಲು ದೋಣಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಲೆ/ಪ್ರಯಾಣ, 200/- ಪೂರ್ಣ ದೋಣಿಗೆ (2 ಆಸನಗಳ ಪೆಡಲ್ ಬೋಟ್, 400/- ಪೂರ್ಣ ದೋಣಿಗೆ (4 ಆಸನಗಳ ಪೆಡಲ್ ಬೋಟ್), 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿ
ದಂಡ (ಅನುವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ) ವಯಸ್ಕರು : 100/250/500/- ಮಕ್ಕಳು: 100/250/500/-

ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಜೆ