ಮಂಗಳವಾರ ರಜೆ

ಮೃಗಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸಫಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರ:

ಮೃಗಾಲಯ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
ವಯಸ್ಕರು 100/- 100/-
ಮಕ್ಕಳು 50/- 50/-
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 60/- 60/-
ಚಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
ವಯಸ್ಕರು 50/- 50/-
ಮಕ್ಕಳು 30/- 30/-
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 30/- 30/-
ಎಸಿ ರಹಿತ ಬಸ್ ಸಫಾರಿ (ಮೃಗಾಲಯ + ಸಫಾರಿ) ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
ವಯಸ್ಕರು 300/- 350/-
ಮಕ್ಕಳು 150/- 200/-
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 200/- 250/-
ವಿದೇಶಿಯರು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
ವಯಸ್ಕರು 500/- 500/-
ಮಕ್ಕಳು 400/- 400/-
ಎಸಿ ಸಹಿತ ಬಸ್ ಸಫಾರಿ (ಮೃಗಾಲಯ + ಸಫಾರಿ + ಚಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನವನ + ಕ್ಯಾಮೆರಾ) ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
ವಯಸ್ಕರು 600/- 650/-
ಮಕ್ಕಳು 400/- 450/-
ಜೀಪ್ ಸಫಾರಿ (ಮೃಗಾಲಯ + ಸಫಾರಿ + ಚಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನವನ + ಕ್ಯಾಮೆರಾ) ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
6 ಆಸನ ಎಸಿ ರಹಿತ ಜೀಪ್ 3500/- 3500/-
6 ಆಸನ ಎಸಿ ಸಹಿತ ಜೀಪ್ 4000/- 4000/-
6 ಆಸನ ಎಸಿ ಸಹಿತ ಕ್ಸೈಲೋ ಕಾರು 4500/- 4500/-
8 ಆಸನ ಎಸಿ ರಹಿತ ಜೀಪ್ 4500/- 4500/-
7 ಆಸನ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರು 5500/- 5500/-
ಶಾಲಾ ಗುಂಪುಗಳು
ಮೃಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಫಾರಿ (ಎಸಿ ರಹಿತ ಬಸ್) ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
5 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ 100/- 100/-
5 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು 130/- 130/-
12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು 250/- 250/-
ಕೇವಲ ಮೃಗಾಲಯ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
5 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ - -
5 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು 30/- 30/-
12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು 50/- 50/-
ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಸ್ಟಿಲ್ 50/- 50/-
ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 250/- 250/-
ವಿಕಲಚೇತನ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನಗಳು
ಮೃಗಾಲಯ & ಚಿಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ
ಸಫಾರಿ 200/- 250/-
ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ವಾಹನ ವಯಸ್ಕರು : 100/- ಮಕ್ಕಳು: 50/-
ದಂಡ (ಅನುವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ) ವಯಸ್ಕರು : 100/250/500/- ಮಕ್ಕಳು: 100/250/500/-

ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಜೆ